Новини


EСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНСОРЦИУМ НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ (EBGC)

EСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНСОРЦИУМ НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ (EBGC)

Всички 31.10.2016 г.
Във Виена се проведе есенната работна среща на Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC). Обсъждани бяха въпроси, свързани с Глобалната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз и др.
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Всички 16.09.2016 г.
Партньорите по проекта по програма Eразъм+ се срещнаха в Ботаническата градина към Полската академия на науките. Обсъден бе напредъка по изготвянето на учебните курсове, свързани с виртуалната и физическа мобилност на студентите.
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАХА В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАХА В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Всички 08.06.2016 г.
Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” се събраха на работна среща в Средиземноморския агрономически институт в Ханя, Гърция
ЛИСТ: БОТАНИЧЕСКИ НАБЛЮДАТЕЛ

ЛИСТ: БОТАНИЧЕСКИ НАБЛЮДАТЕЛ

Всички 25.05.2016 г.
Новия брой на изданието на Университетски Ботанически градини и Балканския екологичен център може да откриете в информационно касовите центрове на Ботаническите градини
ПРОЕКТ BIG PICNIC СТАРТИРА В ЕВРОПА И АФРИКА

ПРОЕКТ BIG PICNIC СТАРТИРА В ЕВРОПА И АФРИКА

Всички 17.05.2016 г.
"Big picnic: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност" е нов проект, финансиран от страна на Европейския съюз по програма Хоризонт 2020
СТАНОВИЩЕ НА ENA ОТНОСНО Xylella fastidiosa

СТАНОВИЩЕ НА ENA ОТНОСНО Xylella fastidiosa

Всички 09.02.2016 г.
Европейската асоциация на производителите на разсадникови стоки (ENA) е обезпокоена от първите установени заразени растения с бактерията (Xylella fastidiosa) в Европа.
СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Всички 18.01.2016 г.
Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” проведоха своята първа работна среща