Обучителни програми по ботаника

Програми за обучение в УБГ София
Нашите програми за обучение са насочена както към най-малките ученици (1-4 клас), така и към учениците от прогимназиалния етап на обучение (5-7 клас), но и към всички, интересуващи се от биоразнообразие на растенията и тяхното опазване. Предлагаме отделни обучителни програми за учениците от начален курс и за средния и гимназиален училищен курс.
Беседите и практическите занимания за средния курс на обучение  са съобразени с учебните програми по “Човекът и природата” за 6 клас и “Биология и здравно образование” за 7 клас, но са включени и много допълнителни знания за наши интересни и редки растителни видове, както и за екзотични растения и техните особености и разпространение. Интересуващите се ще разпознавате растения отнасящи се към различни таксономични групи по техните морфологични характеристики, ще се запознаят с огромното разнообразие в устройството на цветовете при покритосеменните растения, ще получат знания за многообразието на лечебните растения в България.
Чрез предварително записване може да бъде уточнено съдържанието на беседата, както и броят на участниците в обучението.
Изберете възрастова група, за да разгледате програмите за обучение, които сме разработили.
 
Програма за най-малките (1-5 клас) - 2 ч.
 
 1. Какво е Ботаническа градина и какво може да видим в една Ботаническа градина
 2. Кои са вегетативните органи на растенията и за какво служат – корен стъбло, листа.
 3. Размножаване на растенията от вегетативни части: от стъбло, от листа - практическо занимание
 4. Как са устроени цветовете на растенията – рисуваме цветните части – чашелистчета, венчелистчета, тичинки, плодник
 5. Как се опрашват растенията и как се образува плод и семе. Размножаване със семена
 
Програма за ученици 6-12 клас - 2ч.
 
 1. Спорови растения
 • Запознаване с папратовидните растения в ботаническата градина. Безполово размножаване чрез спори – наблюдаване под лупа на спорангии и спори от папрати. Жизнен цикъл на папрат
        2. Семенни растения
 • Голосеменни растения – характерни особености. Видове голосеменни растения /Цикадови и Иглолистни/ в ботаническата градина.
 • Размножителни органи при голосеменните растения. Запознаване с устройството на мъжки и женски шишарки и семена при различни видове голосеменни растения. Жизнен цикъл при иглолистни голосеменни. 
 • Покритосеменни – характерни особености. Разнообразие в устройството на цветовете при покритосеменните растения – наблюдаване на цветните части под лупа. Видове плодове и семена. Жизнен цикъл на покритосеменни растения
 • Таксономично разнообразие на покритосеменните растения  в Ботаническата градина УБГ – София. Запознаване с характерните особености на представители от избрани семейства