Ботаническа работилница

Университетски Ботанически градина предлагат ботанически работилници и интерактивни занимания по ботаника за деца. Предлагаме разнообразие от учебните модули - разработени по проект PLANTSCAFE: Ботаниците изследват в Училища и ботанически градини – един проект на ЕС за стимулиране на изучаването на естествени науки във формалната и неформалан сфера на образование, както и адаптирани към нуждите и интересите на посетителите ни занимания. Със средствата на откривателското учене, през игри, наблюдения и пряк досег с природата, децата ще се запознаята с ролята на Ботаническите градини за опазване на растенията в нашия свят, ще видят отблизо работата на учените, ще влезнат в роля на изследователи и екскурзоводи. Програмата предвижда разнообразни занимания, стимулиращи интереса на децата към царството на растенията. Творчески задачи, ролеви игри и научни експерименти позволявят на малките откриватели да се докоснат до богатото видово разнообразие в Ботаническите градина.

Заниманията се разработват за възрастова група 7 до 12 години. Групи: до 15 деца. Обучението се провежда от сертифицирани специалисти от Университетски ботанически градини.