Plantscafe

В периода 2006 – 2008 г. УБГ София и Варна бяха партньор в интересен проект, финансиран от ЕС, чиято цел беше да се разработят учебни модули, фокусирани върху значими теми, свързани с растителния свят – от ролята на растенията за съществуването на живота на Земята, през опазване на редки и застрашени видове, мястото на различни части от растенията на трапезата ни, както и взаимовръзката на растителното царство и човека, запазени в традициите и обичаите.

Пет партньори от Европа, финансирани от 6-та Рамкова програма на ЕС, обединиха сили, за да разработят и създадат материалите на проекта PLANTSCAFE и да изградят добра мрежа от преподаватели и учени за бъдещи проекти. Партньорите бяха ръководени от Университета на Инсбрук, Института по ботаника в Австрия и включваха: Университетските ботанически градини в София и Варна, България; Музея на естествените науки в Тренто, Италия; Университета на Лондон, Институт за образование и Кралските ботанически градини, Кю в Обединеното кралство. Проектът беше лансиран, за да насърчава и помага на учениците в началните училища в цяла Европа, най-вече тези, в страните партньори в проекта, да използват подход към ботаниката, основаващ се на проучвания. Той също така се стреми да засили интереса на младите хора към науката, научното обучение и научните кариери, както и да подкрепя политиката на Европейския Съюз, насочена към насърчаването на устойчиво развитие.
Учебните модули за преподаване науката за растенията в началното училище са достъпни за сваляне от PLANTSCAFE.