Посещения и услуги

Понеделник и Вторник - почивни дни - не се приемат посетители

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ:

сряда - петък от 9.00 до 17.00 ч.
събота и неделя от 9.00 до 18.00 ч.

        Вход
 • Възрастни - 4,00 лв.
 • Ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 2,00 лв.
 • Организирани посещения на деца до 7 г. – 0,50 лв.
 • Хора с трайни увреждания – безплатно (при представяне на удостоверителен документ)
 • Студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски” – срещу представяне на студентска или служебна карта
 • Студенти от университети и представители на институти и други ведомства с които Софийският университет има споразумение за сътрудничество, за провеждане на практика и др. – безплатно (при представяне на писмо и заверен списък от ръководството)

       Услуги

Екскурзоводска ботаническа беседа

 • На български език -12,00 лв.
 • На чужд език - 18,00 лв.
Ботаническа консултация
 • В УБГ – София - 24,00 лв.
 • На адрес - 60,00 лв.
Учебни курсове
 • Учебни занимания по ботаника с деца и ученици (до 2 часа) – 6,00 лв./ученик
 • Зелено училище (1 работна седмица по 4 часа дневно) – 60 лв./ученик
Градински мероприятия, тържества, концерти, ревюта и др.
 • 1-3 часа – 900,00 лв.
 • 4-6 часа – 1440,00 лв.
 • Допълнителна подготовка на събития: 120,00 лв./час
 • Коктейлна маса – 12,00 лв/събитие
Изложби, базари (краткотрайни - до 3 дни)
 • До 5 кв.м – 84,00 лв.
 • От 6 -15 кв.м – 180,00 лв.
 • Над 15 кв.м – по договаряне
Телевизионно и филмово заснемане, фото- и видеозаснемане
 • Научнопопулярни и образователни програми – 36,00 лв./час
 • Рекламни снимки, сватбени снимки, фотосесии – 72,00 лв./час
 • Филмови продукции, развлекателни програми, музикални и рекламни клипове – 120,00 лв./час
 
Забележка: Цените са крайни

2020г.