Посещения и услуги

Градината е отворена за посетители от сряда до неделя. Понеделник и вторник градината е затворена за посетители.

ПОСЕЩЕНИЯ:

сряда - петък от 9.00 до 17.00 ч. Билети се продават до 16:30ч
събота и неделя от 9.00 до 18.00 ч. Билети се продават до 17:30ч

Вход
 • Възрастни - 6,00 лв.
 • Ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 3,00 лв.
 • Организирани посещения и занимания на деца до 7 г.– 2,00 лв./дете
 • Деца до 7 г., /със семеен придружител/ - безплатно
 • Хора с трайни увреждания* – безплатно (при представяне на удостоверителен документ)
 • Студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски” – срещу представяне на заверена студентска книжка или съответно служебна карта - безплатно
 • Студенти от университети и представители на институти и други ведомства с които Софийският университет има споразумение за сътрудничество, за провеждане на практика и други учебни дейност – безплатно (при представяне на писмо и заверен списък от ръководството)
 • Лица с журналистическа карта – безплатно (след предварителна акредитация при УБГ или СУ)
          Услуги
Екскурзоводска ботаническа беседа
 • На български език:
 • за група до 10 човека - 24,00 лв.
 • за група над 10 човека - 36,00 лв.
 • На чужд език – 42,00 лв.
Ботаническа консултация
 • В УБГ – София – 30,00 лв.
 • На адрес -  60,00 лв.
 
Учебни курсове
 • Учебни занимания по ботаника с деца и ученици (до 2 часа) – 20,00 лв./ученик, с включен вход и материали
 • Зелено училище (1 работна седмица по 4 часа дневно) – 60,00 лв./ученик
Градински мероприятия, тържества, концерти, ревюта и др.
 • 1-3 часа – 1140,00 лв., до 200 човека
 • 4-6 часа – 1800,00 лв., до 200 човека
 • Допълнителна подготовка на събития: 120,00 лв./час
 • Изнесен сватбен ритуал без кетъринг – 900,00лв., до 150 човека
 • Провеждане на мероприятия, от страна на служители на СУ „Св. Климент Охридски“, свързани с: представяне на интелектуални продукти, с авторски права, дейност по научно-образователни проекти, с външно финансиране и др. – 240,00 лв./час.
 
Изложби, базари (краткотрайни - до 3 дни)
 • До 5 кв.м – 90,00 лв.
 • От 6 -15 кв.м– 240,00 лв.
 • Над 15 кв.м – по договаряне
Телевизионно и филмово заснемане, фото- и видеозаснемане
 • Научно-популярни и образователни програми – 120,00 лв./час
 • Рекламни снимки, сватбени снимки, фотосесии – 240,00 лв. /час
 • Филмови продукции, развлекателни програми, музикални и рекламни клипове – 300,00 лв./час
                                                                                                                    
Забележка: Цените са крайни
 
* По см. на §1т.2 Допълнителни разпоредби/Закон за хората с увреждания
 2024г.