Посещения и услуги

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ:

 • април: 8.30 – 19.00 ч.
 • май – август: 8.00 – 20.00 ч.
 • септември: 8.00 – 19.00 ч.
 • октомври: 8.30 – 18.00 ч.
 • ноември – март: 8.30 – 17.00 ч.

Входни билети

 • Възрастни - 15,00 лв.
 • Ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 5,00 лв.
 • Организирани посещения и занимания на деца до 7 г. – 1,00 лв./дете
 • Деца до 7 г. /със семеен придружител/ - безплатно
 • Хора с трайни увреждания ⃰ – безплатно (при представяне на удостоверителен документ)
 • Семеен пакет /родители с деца до 18 год./ – 24 лв.
 • Студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски” – срещу представяне на заверена студентска книжка или съответно служебна карта – безплатно
 • Студенти от университети и представители на институти и други ведомства с които Софийският университет има споразумение за сътрудничество, за провеждане на практика и др. учебни дейности – безплатно (при представяне на писмо и заверен списък от съответното ръководството)
 • За организирани от лицензиран туроператор групови посещения след подписване на договор със СУ се правят отстъпки от 10 % или 20 % при натрупан оборот през предходната година минимум 15 000 лв., съответно 30 000 лв.      
 
Сезонни билети (минимум за 5 дни)
 • Възрастни – 12,00 лв. за първия ден и по 3,00 лв. за всеки следващ ден
 • Ученици, студенти и пенсионери – 5,00 лв. за първия ден и по 2,00 лв. за всеки следващ ден
 
* По см. на §1т.2 Допълнителни разпоредби/Закон за хората с увреждания


Паркиране на автомобили
 • лек автомобил – 5,00 лв./за календарен ден
 • микробус, автобус – 8,00 лв./за календарен ден
  
Услуги
Екскурзоводска ботаническа беседа
 • На български език – 18,00 лв.
 • На чужд език – 24,00 лв.
 
Ботаническа консултация
 • В УБГ Балчик - 30,00 лв.
 • На адрес – 60,00 лв.
 
Учебни курсове
 • Учебни занимания по ботаника с деца и ученици (до 2 часа) – 10,00 лв./ученик
 • Зелено училище (1 работна седмица по 4 часа дневно) – 60,00 лв./ученик
 
Градински мероприятия, тържества, концерти, ревюта и др.
 • 1-3 часа – 1140,00 лв.
 • 4-6 часа – 1800,00 лв.
 • Изнесен ритуал без кетъринг – 600,00 лв.
 • Допълнителна подготовка на събития - 120,00 лв./час
 • Провеждане на мероприятия от страна на служители на СУ „Св. Климент Охридски“, свързани с: представяне на интелектуални продукти, с авторски права, дейност по научно-образователни проекти, с външно финансиране и др. – 180,00 лв./час.
 
Изложби, базари (краткотрайни - до 3 дни)
 • До 5 кв.м – 90,00 лв.
 • От 6 -15 кв.м – 240,00 лв.
 • Над 15 кв.м – по договаряне
 
Изложби, базари (дълготрайни - до 14 дни)
 • До 5 кв.м  – 30,00 лв./ден
 • От 6 -15 кв.м  – 80,00 лв./ден
 • Над 15 кв.м  – по договаряне 
 
Телевизионно и филмово заснемане, фото- и видеозаснемане
 • Научно-популярни и образователни програми – 60,00 лв. /час
 • Рекламни снимки, сватбени снимки, фотосесии – 120,00 лв. /час
 • Филмови продукции, развлекателни програми, музикални и рекламни клипове – 240,00 лв./час
 • Туристическо видеозаснемане и фотозаснемане на организирани групи – 30,00 лв за една група
 
 
Забележка: Цените са крайни