INQUIRE

Проектът INQUIRE е възраждане на откривателското учене в цяла Европа. Провеждан от ботанически градини в 11 страни, проектът INQUIRE показва как откривателското учене може да вдъхнови учениците да изучават научните дисциплини и да спомогне за решаването на проблемите на биоразнообразието и изменението на климата.

INQUIRE е тригодишен проект, фокусиран върху откривателското учене (IBSE), в който участват 17 партньори от 11 европейски страни. Проектът се финансира от Европейския съюз по 7та рамкова програма. Четиринадесет ботанически градини участват в проекта и всяка от тях разработва едногодишен курс за обучение на учители по откривателско учене с подкрепа от страна на организацията Botanic Gardens Conservation International (BGCI) и два много уважавани университета – Кингс колидж Лондон (King’s College London), Обединеното Кралство и Бременския университет, Германия. Курсовете на INQUIRE ще са вдъхновяващи и ще обучават стотици учители и обучители, като по този начин ще достигат до хиляди деца. Съдържанието на курсовете ще е съсредоточено върху загубата на биоразнообразие и изменението на климата, които са признати от научния свят като основните глобални проблеми на 21 век.

Интернет страницата на INQUIRE подпомага проекта чрез разпространяване на информация и ресурси и като насърчава диалога между партньорите и учителите. Нашата цел е INQUIRE да обогатява възможностите си и да действа като катализатор като обучава и подкрепя нарастващ брой учители и обучители да развиват уменията си в откривателското учене и да претворяват наученото в практиката.

Това означава, не просто насърчаване на учителите да оценяват вроденото любопитсво в децата, а даване на модели как точно да провокират интереса им: да търсят, да се оглеждат, да наблюдават, да питат, да анализират; сами да усетят потенциала на научния подход - истинската роля на учител не е в това да си авторитет, който безусловно знае всички отговори, а да можеш да поемеш по пътя на търсенията, за да бъдат открити отговорите. В „ЕМИЛ или за възпитанието”, Ж.Ж. Русо казва: „Въпросът не е да преподадем на ученика тия или ония науки, а да му вдъхнем любов към тях и да му дадем известни методи да ги изучава, когато у него се развие обич към тях.” И как иначе учениците биха надминали учителите си?

Вижте вдъхновяващия филм "Да направим ботаниката интересна?"