Обяви


УБГ - гр. Варна търси Биолог - Ботаник

УБГ - гр. Варна търси Биолог - Ботаник

Варна 24.06.2020 г.
Университетска Ботаническа Градина - гр. Варна търси Биолог - Ботаник. Описание: поддържа и обновява хербариумна сбирка и растителни колекции, както и база данни за тях;