СПЕЦИАЛИСТИ ОТ БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ УЧАСТВАХА В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Градина: Всички градини
Категория: Наука, Обучения
Дата на публикуване: 08.06.2016 г.

Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” HEI PLADI се събраха на работна среща в Средиземноморския агрономически институт в Ханя, Гърция

Специалисти и преподаватели от Университетски Ботанически градини и СУ „Св. Климент Охридски”, Университета в Молизе и Университета в Каляри, Италия, Университета на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморски агрономически институт Ханя, Гърция и Университета на Лисабон, Португалия обсъдиха разработването на учебни програми, по които студенти от участващите организации ще могат да се включат.
Виртуалната и физическа мобилност ще предостави възможност на заинтересованите студенти да участват в обучения по таксономия – с фокус Европейската и Средиземноморска флора, включително съвременни методи за таксономия, in situ и ex situ консервация, както и грижа за растителни колекции, управление на ботанически градини, семеобмен и др.
На работната среща партньорите дискутираха Европейската стратегия за развитие на висшето образование и изискванията, разписани в Плана за модернизация 2011 на Европейската комисия. Бяха определени критерии за включване на студентите по този образователен проект на програма Еразъм+.
Чрез интердисциплинарно сътрудничество между висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации проектът изгражда стратегическо партньорство в ЕС. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот. За допълнителна информация, моля, посетете сайта на HEI PLADI.
 

Автор: LP