ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Обучения, Събития
Дата на публикуване: 16.09.2016 г.

Обсъден бе напредъка по изготвянето на учебните курсове, свързани с виртуалната и физическа мобилност на студентите.

Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” HEI PLADI се събраха в средата на септември 2016 г. на работна среща в Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин. Обсъден бе напредъка по изготвянето на учебните курсове, свързани с виртуалната и физическа мобилност на студентите.
Екипи от преподаватели и специалисти от 7-те институции, включени в проекта разработват виртуални курсове по темите: Таксономия, Модерни методи на систематика, In-situ и ex-situ опазване на растителното разнообразие, Растителен мениджмънт: управление на ботанически градини и Географски информационни системи. Вече е одобрена и информационната брошура за популяризиране на обученията сред студентите.
Чрез интердисциплинарно сътрудничество между висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации, проектът изгражда стратегическо партньорство в ЕС. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот. За допълнителна информация, моля, следете сайта на HEI PLADI.
Участниците в срещата имаха възможност също да посетят Беловежкият национален парк, основан през 1932 г. Националният парк защитава най-добре запазения фрагмент от Беловежката гора – последната низинна девствена гора в Европа, както и най-голямата популация на зубри в света. На територията на парка са установени повече от 8000 вида безгръбначни животни, приблизително 120 вида гнездящи птици и 52 вида бозайници. Флората се характеризира с висока степен на биоразнообразие. В парка има, наред с другото, 809 вида васкуларни растения, повече от 3000 видове на Cryptogamae и гъби, почти 200 вида мъхове и 283 вида лишеи. През 1979 г. Беловежкият национален парк, поради неговото голямо значение за културата и културното наследство на човечеството, е вписан в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Автор: ЛП


Фотограф: ОИ