СПЕЦИАЛИСТИ В РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Градини, Наука, Обучения, Събития
Дата на публикуване: 18.01.2016 г.

Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” проведоха своята първа работна среща

Специалисти от Университетски Ботанически градини при СУ „Св. Климент Охридски” се включиха в първа работна среща по проект „Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market” - HEI PLADI, финансиран по програма Erasmus+. Координатор на проекта е Университета в Молизе, Италия. Участници в него са още: Университета в Каляри, Италия, Университета на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморски агрономически институт Ханя, Гърция и Университета на Лисабон, Португалия.

На работната среща партньорите представиха своите институции, наличните ресурси и опита си в сферата на образованието. Акцент в представянето беше възможността за учене за природата сред природата, което Университетски Ботанически градини София, Варна и Балчик прилагат с деца от различни възрастови групи, студенти и други любители на растителното царство.
Проектът HEI PLADI е разработен съгласно Европейската стратегия за развитие на висшето образование и изискванията, разписани в Плана за модернизация 2011 на Европейската комисия. Проектът има за цел да изгради стратегическо партньорство чрез интердисциплинарно сътрудничество през границите на ЕС, което включва висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации. Основна цел е подобряването на мобилността и предоставянето на повече възможности на студентите да придобиват допълнителни умения в областта на растителното разнообразие чрез разработването на програма, която интегрира; в която информационните технологии са съвместен път на виртуална и физическа мобилност. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В този контекст приоритет на проекта е да допринесе за по-високи образователни реформи на институциите, в отговор на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот, да предложи подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно Отваряне на Образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на Европейските системи за висше образование.
 

Автор: ЛП


Фотограф: ЛП