ПРОЕКТ BIG PICNIC СТАРТИРА В ЕВРОПА И АФРИКА

Градина: Всички градини
Категория: BIG PICNIC, Биоразнообразие, Наука, Опазване, Събития, Храна
Дата на публикуване: 17.05.2016 г.

"Big picnic: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност" е нов проект, финансиран от страна на Европейския съюз по програма Хоризонт 2020

Като част от проекта Big Picnic, обществеността в цяла Европа и в Уганда е поканена да седне с учени, политици, представители на промишлеността и други, за да се учат един от друг и да споделят идеи за продоволствената сигурност, едно от най-неотложните предизвикателства пред планетата. Университетски Ботанически градини към СУ „Св.Климент Охридски” гордо се присъединява към този съвсем нов проект, който достига до вас чрез международно партньорство на ботанически градини, университети, научни магазини, институт за изкуство, наука и технологии и една международна неправителствена организация. „Големи пикници” ще се проведат в 12 страни в Европа и една в Африка.
Световното население предстои да се увеличи до 9 милиарда до 2050 г. Продоволствената сигурност се свързва с предизвикателството да се гарантира, че всички тези хора ще се хранят с достатъчно безопасна и питателна храна.
Координиран от базирания в Лондон Световен съвет на Ботаническите градини (BGCI), проектът Big Picnic ще работи с обществеността за отваряне на дебата за бъдещето на нашата храна. Проектът ще насърчи сътрудничеството и разговор за изграждане на общественото разбиране на проблемите на сигурността на храните и ще позволи възрастни и млади хора да изразяват своите възгледи към вземащите решения.
През следващите три години Big Picnic ще доведе науката и политиката до входната ви врата. Проектът ще работи с обществеността в Европа и Уганда с цел разработване на петнадесет пътуващи изложби - символично пакетирани кошница за пикник. Тези изложби ще предлагат информация, дейности и мероприятия с възможности за участие, за да се разкаже смисъла на понятието „сигурност на храните” и да се поощрят хората да говорят. Това ще предостави отличен пример за това как организациите могат да дадат на обществото глас чрез съвместно творческо сътрудничество. Общностите също ще вземат участие в около 90 научни кафета - специални събития, предназначени да вдъхновяват дебат и да улавят общественото мнение. Като цяло, през взаимодействията очи в очи, проектът се очаква да достигне до 8 000 души. Технологията, предизвикателствата за вкъщи и социалните медии ще се разширят аудиторията на Big Picnic до 300 000 човека. Събраната информация ще бъде докладвана и обратно към политиците и учените, за да се насърчават научни изследвания и иновации.
Научните изследвания и иновации е ключова мярка за ЕС в програма Хоризонт 2020. Това е подход, който изследва това, което обществото иска и се нуждае по отношение на научните изследвания и иновациите. Бъдещите дейности да бъдат разработени така, че да включват становища от страна на обществеността, за обществеността. Big Picnic ще осигури важен пример за това как да се приложи този нов подход в практиката. Предстои да бъдат включени т.нар Toolkit на ЕС - онлайн платформата за сътрудничество, която показва най-добри практики в научните изследвания и иновации.
Big Picnic е възможност за хората от цяла Европа и в Африка да се учат един от друг и да обменят идеи за продоволствената сигурност и нови начини на работа. Целта на проекта е да продължи, като насърчи по-нататъшен публичен дебат за и промяна на политиката по сигурността на храните и за насърчаване на научните изследвания и иновации за бъдещата обществена ангажираност.
 
Във връзка с началото на проекта, ръководителят на образованието в Световния съвет на Ботаническите градини, Асимина Вергу каза:
„Ние искаме да се запали критичното мислене на хората и да чуем гласът им за бъдещето на нашата храна. Нашата визия е ботаническите градини да станат центрове за насърчаване на диалога между експерти и хора от всички сфери на живота.”
 
май 2016, Лондон