EСЕННА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНСОРЦИУМ НА БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ (EBGC)

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване, Събития
Дата на публикуване: 31.10.2016 г.

Домакин на срещата бе Ботаническата градина на Виенския университет

Във Виена (Австрия) се проведе есенната работна среща на Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC), който функционира към Световния съвет на ботаническите градини (BGCI) със седалище Лондон (Великобритания). Домакин на срещата бе Ботаническата градина на Виенския университет, която е създадена през 1754 г. и представя 11 500 вида растения. От българска страна участва д-р Красимир Косев, директор на Университетските ботанически градини и член на консорциума. Обсъждани бяха редица въпроси, свързани с Глобалната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Плана за действие на ботаническите градини в Европейския съюз и др. Отправена бе покана до членовете на Консорциума в изпълнение на решение на Ректорския съвет на СУ „Св. Климент Охридски”  да проведат пролетното си заседание в Университетските ботанически градини Варна и Балчик, което е по повод 125 годишнината от създаването на първата ботаническа градина в България. Срещата ще се проведе в края на месец април през 2017 г.