Устойчива градина

Градина: София
Дата на публикуване: 06.06.2023 г.

В Университетска ботаническа градина София започва реконструкция за оформянето на нов участък - Устойчива градина. 
Тя ще бъде изградена според похватите на устойчивото градинарсто. То съчетава практиките за биологично градинарство с опазването на природните ресурси. Работи се в подкрепата на екосистемата, а не на естетиката. Работи се с природата, а не срещу нея. 
Друг аспект на устойчивата градина е нейното отношение към въглеродните емисии. Тя се явява нисковъглеродна градина. Идеята да се разработи такъв модел в ботаническата градина в София е продиктувана от съвременните тенденции в областта на ландшафтния дизайн, при които с приоритет са минималната намеса в околната среда и вписването на градината в природата.
Според Доклада Брунтланд / "Нашето бъдеща"/ на Световната комисия по околна среда от 1987 г., устойчиво е развитието, което  „удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“. 
 

Автор: СК/УБГ София


Фотограф: СК/УБГ София