ТЪЖНА НОВИНА

Градина: Всички градини
Дата на публикуване: 20.12.2022 г.

IN MEMORIAM

На 61 годишна възраст ни напусна Огнян Илиев, заместник-директор на Университетски Ботанически Градини.
Той отдаде 35 г. от професионалния си живот за каузата на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университетски Ботанически Градини.

През 1987 г. завършва Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като магистър по биология. Веднага след дипломирането си започва работа в катедра „Зоология на безгръбначните животни“ към  Биологическия факултет на Софийския университет. Последователно е избран за асистент и старши асистент. Провежда научни изследвания в областта на ентомологията, открива над двадесет нови за фауната на България вида насекоми.
През 2000 г. встъпва в длъжност заместник-директор на Университетски Ботанически Градини. Дълги години изпълнява и длъжността Ръководител на  УБГ – Екопарк Варна.
 
Разделяме се с един голям човек, с голямо сърце и голям приятел.
 
Бог да го прости!