Новини


ОТКРИТА Е АРХЕОЛОГИЧЕСКА НАХОДКА

ОТКРИТА Е АРХЕОЛОГИЧЕСКА НАХОДКА

Варна 04.09.2015 г.
Открита е археологическа находка на територията на Екопарк Варна и след консултация със специалисти се устнаови, че това е отлично запазен до днес каменен фундамент (стилобат).