Императа (Imperata cylindrical (L.)Beauv.) – сем. Poaceae

Градина: Варна

Императа (Imperata cylindrical (L.)Beauv.) – сем. Poaceae
Императата е декоративна трева, достигаща 0.6 -3 м височина, с произход Югоизточна Азия (Китай, Япония, Филипини). Според класификацията на IUCN е определена в категория „инвазивен“ вид, заради бързото си разпространение в естетвените екоситеми на Африка и Америка. В родината си Императата се използва за плетене на кошници и рогозки, за покриване на покриви, а когато е свежа и с кулинарни цели. Позната е в китайската медицина. В УБГ Варна може да се запознаете с красотата на един от култиварите на Императата “Red Baron”, познат като Японска кървава трева.