Adonis vernalis L.- Пролетен горицвет

Градина:
Сезон: Пролет

Adonis vernalis L.- Пролетен горицвет
Цъфти в периода: февруари-април. Многогодишно тревисто растение от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Растението е лечебно и декоративно, но и отровно. Видът е защитен от Закона за лечебните растения, поради ограничените запаси и находища в България. Общото разпространение на вида включва Централна, Източна и Южна Европа, Кавказ и Сибир.