Paeonia tenuifolia L. Теснолист божур

Градина: Варна
Сезон: Пролет

Paeonia tenuifolia L. Теснолист божур
Теснолистният божур е разпространен в Североизточна България, Дунавската равнина, Софийски район и Странджа.  Местообитанията му са сухи тревисти места, по-рядко разредени храсталаци. Видът е включен в категория „застрашен” в Червената книга на България, защитен от Закона за биологичното разнообразие. Вече цъфти в Екопарк – Варна.