Cyclamen coum Miller.

Градина: Варна
Сезон: Пролет, Зима

Cyclamen coum Miller
Пролетна циклама, Ботурче (Cyclamen coum Miller.). Още през зимата се появяват цветовете на пролетната циклама. Тя е от сем. Игликови (Primulaceae). Многогодишно тревисто растение с грудково коренище. В грудката се съдържа отравното вещество цикламин.
В България е разпространена ограничено. Среща се в горите по Южното Черноморско крайбрежие. Числеността й е силно намаляла. Пролетната циклама е защитена от Закона за Биологичното разнообразие, включена в Червената книга на България. .