Rhipsalis pilocarpa Loefgr.

Градина: София
Сезон: Есен
Дата: 22.11.2022

Rhipsalis pilocarpa Loefgr. e представител на семейство кактуси. Видът е ендемит за Бразилия и има  ограничено разпространение в природата.  В Червения списък на световно застрашените видове (IUCN Red List) е отбилязан като уязвим. Често се култивира като стайно растение.
Rhipsalis pilocarpaе е епифит, прикрепя се към клоните на дървета. Стъблото е цилиндрично, сукулентно, силно разклонено, първоначално изправено, след това увиснало, достигащо 50 см дължина. От ареолите излизат 3 до 10 сиви или бели, меки, четинестоподобни бодлички. Цветовете са единични, бели, устройството е типично за семейството – всички цветни части са голям и неопределен брой. Плодът е дребна, червена ягода на места с четинести бодлички.
 

Автор: ЮА/УБГ СФ
Фотограф: СК/УБГ СФ