Silene atropurpurea (Griseb.) Greuter & Burdet – Тъмнопурпурно плюскавиче

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 20.05.2022

Silene atropurpurea е вид многогодишно тревисто растение от семейство  Caryophyllaceae.
Видът произхожда от Балканския полуостров. В основата си образува туфа от яркозелени прости, линейни листа. Стъблата са слабо облистени, изправени, достигащи до около 45 см височина, които завършват с атрактивно метличесто съцветие от червено-лилави цветове. Цъфтежът е от май до юни-юли. Размножава се генеративно чрез семена или вегетативно чрез разделяне.
Най-добре се отглежда в умерено плодородни, добре дренирани почви с равномерна влага на пълно слънце до полусянка. Особено пригодно за изкуствени скални групи. Видът може да бъде наблюдаван в Университетска ботаническа градина Екопарк - Варна.

Автор: ДМ/УБГВн
Фотограф: ДМ/УБГВн