Ulmus minor Mill. - Полски бряст

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 04.03.2022

Ulmus minor Mill. (Полски бряст) е голямо широколистно дърво с височина до 40 m от семейство Ulmaceae (Брястови). Дървото има широка, разперена корона и мощен ствол, който достига до около 6 m в диаметър, кората е дълбоко напукана и тъмнокафява. Листата са елиптични до обратнояйцевидни, яркозелени и двойно назъбени. Цветчетата са събрани в щитовидни съцветия с червеникав цвят. Цъфтежът е през месец март. Плодовете са крилати орехчета със сърцевидна или обратнояйцевидна форма, които зреят до началото на лятото.
Полският бряст е разпространен в Средна и Южна Европа, Мала Азия и Средна Азия. Среща се в смесени широколистни гори предимно по равнините.
Видът расте най-добре край реки на алувиални почви. Светлолюбив вид, който добре понася  градските условия. У нас е широко разпространен из цялата страна.  
 
 

Автор: ДМ/УБГВн
Фотограф: ДМ/УБГВн