Campanula cochleariifolia - Дребна камбанка

Градина: Варна
Дата: 01.10.2021

Campanula cochleariifolia Lam. (Дребна камбанка) е многогодишно тревисто растение от семейство Campanulaceae (Камбанкови). Образува рехави или гъсти туфи. Стъблата са изправени, дoстигащи около 15 cm височина. Приосновните листа са на дълги дръжки, широко или продълговатояйцевидни, неравномерно назъбени. Стъбловите листа са събрани предимно в основата на стъблото и са ланцетни. Съцветието е простогроздовидно с 1-3 цвята. Венчето е камбанковидно, нежно бледо лилаво до 5 cm и е ориентирано надолу.
Дребната камбанка произхожда от Пиренеите, Алпите и Централната част Европа. Среща се по скалисти места и скални пукнатини, на варовити, плитки и слаби почви.
Campanula cochleariifolia  вече може да бъде наблюдавана и в Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна на новоизграждащия се Алпинеум.
 

Автор: ДМ/УБГВн
Фотограф: ДМ/УБГВн