Lamium purpureum L. – Червена мъртва коприва

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 18.03.2021

Червената мъртва коприва (Lamium purpureum L.)  е едногодишно тревисто растение от семейство Устоцветни (Lamiaceae). Разпространен е в Азия, Европа и Северна Америка.  Расте по ливадни, тревисти местообитания, често в градска среда, а също и в окопни култури, главно в равнините и предпланините, но достига и до 1200 m надм. в.
Стъблата са високи от 10-30 cm, изправени, четириръбести, фино мъхести до почти голи, често червено-виолетово оцветени.
Листата са яйцевидни, в основата сърцевидни, тъпо назъбени, отгоре мъхести, отдолу почти голи. В долната част на стъблото листата са на дълги дръжки, а във връхната почти приседнали.
Цветовете са двуполови, обагрени в пурпурно или бледорозово.  Периодът на цъфтеж продължава от месец март до края на август, като най-силно изразен е от март до май.
Червената мъртва коприва е  медоносно растение с характерен червен цвят на прашеца.
В момента видът цъфти на територията Екопарк Варна, като образува красиви цветни петна.
 

Автор: ДМ/УБГВн, Източници: Сл. Петров, Е. Паламарев. Атлас по ботаника, Народна просвета, 1989; акад. Даки Йорданов, Флора на Република България, том IX, БАН, 1989
Фотограф: ХД/УБГВн