Cornus mas L. - Обикновен дрян

Градина: София
Сезон: Зима
Дата: 02.03.2021

Дрянът е храст или ниско дърво с общо разпространение в Европа и Азия. Листата са яйцевидни, заострени и целокрайни, разположени срещуположно. Цветовете са жълти, развиват се преди да настъпи разлистването. Плодовете са удължени, костилкови с червена месеста част. Видът цъфти февруари-март и обитава гори и храсталаци. Притежава лечебно, хранително и декоративно значение. За лечебни цели се използват плодовете, които се събират при пълното им узряване. Видът е известен още с имената Дреновица, Дренка и може да се види в парковата част на УБГ София.