Schaueria calicotricha (Link & Otto) Nees

Градина: София
Сезон: Зима
Дата: 28.01.2021

Родът Schaueria принадлежи към сем. Acnathaceae и включва видове, които са ендемични за Бразилия. Срещат се в дъждовните гори и се опрашват от пчели и колибри. Видът Schaueria calicotricha (Link & Otto) Nees представлява тревисто многогодишно растение с лъскави, срещуположни листа с гладък листен ръб и бледо жълти цветове, събрани в съцветие метлица, с жълти прицветници. Обикновено цъфти от пролетта до есента, а в тропичните зони цъфтежът е през цялата година.