Orchis purpurea Huds - Пурпурен салеп

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 28.04.2020

Orchis purpurea f. Alba
   Пурпурният салеп е многогодишно тревисто растение с височина 30–80 см, най-едрата орхидея в европейската флора. Листата са 3–8 едри продълговати свежо зелени, разположени в розетка. Цъфти от април до юни. Съцветието е гъсто, многоцветно, цилиндрично, 5–20 см дълго. Цветовете са с мирис на ванилия. Расте в светли разредени гори и храсталаци, на горски поляни и пасища. В България се среща до 1500 м н. в. Пурпурният салеп е субмедитарански вид, разпространен в Европа, северна Африка, п-в Мала Азия.
   Сравнително често срещан вид дива орхидея, защитена от масово събиране за лечебни цели в ЗБР (Приложение 4), закон за лечебните растения и CITES (Приложение 2).
   Освен характерната форма с кафяво-пурпурен шлем от околоцветни листчета и бледорозова устна с пурпурни точки е описана и форма Албинос. Тя е със зеленикаво-жълт цвят на шлема и бяла устна с жълти петънца. Тази форма е хипохромна вариация на вида с липса на антоцианианинови пигменти.
   Популацията на вида в Екопарк Варна е представена от единични екземпляри и малки групи от по 10-30 индивида. Радваме се и на екземпляр с рядката форма Албинос.

Автор: НД
Фотограф: АТ