Eucharis x grandiflora Planch. & Linden - Aмазонска лилия

Градина: София
Сезон: Лято
Дата: 17.09.2019

 Eucharis x grandiflora Planch. & Linden е многогодишно луковично растение от сем. Amaryllidaceae с естествено разпространение в Западна Колумбия и Еквадор. Образува големи туфи с множество цветове, разположени на стъбла с височина около 45-60см. Хибрид е, получен при кръстосването на видовете Eucharis moorei (Baker) Meerow и Eucharis sanderi Baker. Често е бъркан с  Eucharis amazonica Linden ex Planch, който е с по-малки цветове, но наименованието амазонка лилия се използва и за двата вида.

Автор: ЯШ/ УБГ - С
Фотограф: ЯШ