Prunus laurocerasus L. – Лечебна лавровишна, зеленика, зимника

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 25.04.2019

        Декоративен парков и градински вечнозелен храст. Разпространен в източните части на Балканския полуостров, Европейска Турция, Кавказ, Югозападна Азия. У нас се среща из сенчести гори и влажни планински долове в Средна Стара планина, като подлес на гори от Fagus sylvatica L. и в Странджа, като подлес заедно с Rhododendron ponticum L., Ilex aquifolium L.,  и др.
        Височина 1-3 (8) м. Листата последователни, продълговато елиптични – дълги 5-20 см и до 8 см широки, кожести, тъмнозелени, голи и лъскави отгоре. Цветовете около 8 мм в диаметър, събрани в гъсти, гроздовидни съцветия, дълги 5-13 см в пазвите на миналогодишните пъпки. Плодовете закръглено яйцевидни, 8-10 мм в диаметър, със сочен сладък черен мезокарп, външно лъскави.
        Отровно растение, но не и мезокарпът на плодовете.  В медицината се използват листата за получаване на лекарствената форма лавровишнова вода (Aqua laurocerasi).
 

Автор: АТ/УБГВн / Източник: Флора на НР България, 1973, Том V
Фотограф: АТ/УБГВн