Helleborus x hybridus 'Double Ellen Picotee' - Кукуряк

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 21.03.2019

Helleborus (Кукуряк) е род от семейство Ranunculaceae (Лютикови), който включва тревисти многогодишни видове, разпространени  в Европа и Средна Азия. Кукурякът е многогодишно растение с изправени, дебели стъбла. Листата са дланевидно наделени, а цветовете са едри, събрани в цимозни съцветия. Цъфти рано напролет в гори и храсталаци. Отровно растение е. Подземните части на растението имат високо съдържание на сърдечнодействащи гликозиди с кардиотонично действие. В парковата част на Ботаническата градина в София могат да бъдат видени в цъфетж няколко хибридни форми на вида.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ