Galanthus elwesii Hook. F. – Елвезиево кокиче

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 13.02.2019

Елвезиевото кокиче е един от двата вида на род Galanthus в България. Принадлежи към сем. Кокичеви (Amaryllidaceae). Расте из храсталаци и гори, в долините на реките, в долния планински пояс. Среща се в цяла България. Общото му разпространение включва Средна Европа, Западна Русия, Балкански полуостров. Растението е обект на опазване от национални и европейски документи. Кокичето е символ на чистота, смирение и надежда. В християнството е символ на Дева Мария.
 
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ