Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. - Златиста афеландра

Градина: София
Сезон: Зима
Дата: 04.02.2019

Род Aphelandra включва 170 вида цъфтящи растения от семейство Acanthaceae, произхождащи от тропичните райони на Америка. По-голямата част представляват вечнозелени храсти, достигащи до 2 м. височина, със срещуположни, прости листа, с дължина до 30см. Цветовете се образуват в плътни съцветия, с ярко обагрени прицветници. Някои видове се отглеждат като стайни растения зареди листата и съцветията. Фармакологични изследвания, направени върху род Aphelandra посочват наличието на алкалоиди, флавоноиди, изофлавони, определящи антибактериална и имуномодулаторна актвиност. Видът Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. може да се види в оранжерията "Влажни Тропици" на Ботаническата градина в София.

Автор: ЯШ/УБГ - С
Фотограф: ЯШ