Arum maculatum L. – Петнист змиярник

Градина: Варна
Сезон: Лято
Дата: 24.07.2018

Многогодишно тревисто растение от сем. Змиярникови (Araceae). Расте из сенчести и влажни гори и храсталаци. Разпространено в цяла България. Цъфти м. V-VI. Плодът е оранжевочервена ягода. Лечебно растение, използват се грудките. Растението е силно отровно! Петнистият змиярник се среща често в широколистните гори на Екопарк Варна.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ