Cyclamen coum Mill – Пролетна циклама

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 15.01.2018

Принадлежи към сем. Primulaceae (Игликови). Многогодишно тревисто растение с грудковидно коренище. Разпространена е в Югоизточна Европа, Крим и Югозападна Азия. У нас се среща в дъбови гори и храсталаци, от морското равнище докъм 500 м. надм. височина.
Пролетната циклама е включена в Бернската конвенция. Включена в списъка с приоритетни растения в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Включена в конвенция CITES. Защитена от ЗБР.  Растението е отровно! Терциерен реликт.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ