Asparagus officinalis L. – Медицинска зайча сянка

Градина: Варна
Сезон: Есен
Дата: 12.10.2017

Многогодишно тревисто растение от сем. Asparagaceae (Зайчесянкови).  Разпространен в Северна и Средна Европа, Балкански полуостров, Кавказ. Расте из гори и храсталаци в цяла България. Включен в Приложение IV на Закона за биологичното разнообразие. Лечебно растение. Латинското име идва от гр. аsparagus – аспержа и officinalis – лечебен. Култивира се като зеленчуково растение. В цветарството се използва за декорация на букети.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ