Orchis simia Lam. – Маймунски салеп

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 25.04.2017

Расте из слънчеви тревисти склонове, в светли храсталаци от келяв габър, горски поляни. Включен в конвенцията CITES, в Приложение IV на ЗБР. Отровно растение!
Формата на цвета му наподобява маймунка с дълги ръце и крака, от където идва и името му. Маймунският салеп е един от видовете орхидеи естествено разпространени на територията на Екопарк Варна.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ