Galanthus elwesii Hook. F. – Елвезиево кокиче

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 06.02.2017

Разпространено е в гори и храсталаци в цяла България. Цъфти февруари – април.
Елвезиевото кокиче е включено в конвенция CITES, в IUCN Res List за България и в Червената книга на България в категория „Застрашен“, в Приложение III на ЗБР „Защитени видове“.  Растението е лечебно и отровно. Култивира се като декоративно. 
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ