Celtis caucasica Willd. - кавказка копривка

Градина: Балчик
Сезон: Есен
Дата: 08.11.2016

Celtis caucasica Willd.
Celtis caucasica е от семейство Конопови (Fam. Cannabaceae) с произход Балкански полуостров, Кавказ, Централна Азия. У нас е с природозащитен статус на застрашен вид, вписан в Червената книга на Република България.
Кавказката копривка е разпространена в Североизточна България, Тракийска низина и Странджа до 450 м н.в. Широколистно дърво, високо до 8 м. Листата са кожести, светлозелени, като през есента оформят наситена жълта корона. Плодовете са кафявочервени, разположени на къси дръжки.
Celtis caucasica расте по сухи, скалисти и каменливи места. Част от находищата са в природен парк "Русенски Лом" и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
В Университетска Ботаническа градина-Балчик кавказката копривка се намира в градина "Разсадника". 

Автор: МВ/УБГБк
Фотограф: МВ/УБГБк