Centaurea nigrescens Willd. - чернееща метличина

Градина: Балчик
Сезон: Лято
Дата: 09.09.2016

Centaurea nigrescens Willd.
Centaurea nigrescens е от семейство Сложноцветни (Fam. Asteraceae) с природозащитен статут - критично застрашен вид. Многогодишно тревисто растение, с високо изправено стъбло 60-100 см с няколко разклонения. Листата са зеленикави, целокрайни или слабо вълновидни. Цветовете са пурпурни, цъфтежът е от месец юли до септември. Насекомоопрашващо се растение.
Oтрицателно действащи фактори, поради които видът е критично застрашен са - ниският възобновителен и миграционен потенциал и специфичното местообитание, към което е привързан.
Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популацията на вида се намира в границите на национален парк "Централен Балкан". Находищата попадат в защитени зони на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
В Университетска ботаническа градина - Балчик Centaurea nigrescens цъфти в градина "Разсадника".  

Автор: МВ/УБГБк
Фотограф: МВ/УБГБк