Paeonia peregrina Mill. – Червен божур

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 18.04.2016

Растение от сем. Paeoniaceae (Божурови). Расте в светли гори и храсталаци, по тревисти и каменисти места. Среща се в Североизточна България, Дунавската равнина, Предбалкана, Източни Родопи, Струмска долина и др.
Защитен вид включен в Закона за биологичното разнообразие, в  Червената книга на България, обект на опазване от Закона за лечебните растения.
Лечебно и декоративно растение.  В Древен Китай е цвете, посветено на императора.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ