Monanthes polyphylla L., Монантес полифила

Градина: София
Сезон: Пролет
Дата: 11.04.2016

Род Monanthes е съставен от дребни, сукулентни, субтропични растения от сем. Дебелецови (Crassulaceae). Повечето от видовете са ендемични за Канарските и Селвагенските острови. Един от представителите на този род, Monanthes polyphylla, цъфна с красивите си звездовидни цветове и в оранжерията на Университетската ботаническа градина в гр. София. Листата на това причудливо и красиво растение са шпатулoвидни, целокрайни и светлозелени, събрани на малки многолистни розетки до 2см в диаметър, образуващи меки и плътни туфи.  В естествените си местообитания Monanthes polyphylla расте на сравнително високо (100 - 1500 м н.в.) в цепнатините на засенчени и влажни скали и може да достигне височина до 12 см


Автор: Л. Маринова
Фотограф: Л. Маринова