Fritillaria pontica Whal. – Черноморска ведрица

Градина: Варна
Сезон: Пролет
Дата: 28.03.2016

Многогодишно луковично тревисто растение от сем. Liliaceae (Кремови).  Разпространено из гори и храсталаци по Черноморското крайбрежие.
Черноморската ведрица е включена в Приложение III на Закона за биологичното разнообразие. Ендемичен вид за България и Турция. Цъфти в широколистните гори на Екопарк - Варна
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ