Жълт минзухар Crocus flavus Weston.

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 10.02.2016

Жълтият минзухар принадлежи към сем. Перуникови (Iridaceae).
Разпространен е в Средна Европа, Балкански полуостров, Крим, Мала Азия.
Расте в широколистни гори, храсталаци и горски поляни. Включен е в Приложение IV на Закона за биологичното разнообразие. Заради красивите цветове е обект на бране от туристите, но цветовете са нетрайни и бързо увяхват.
 
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ