Galanthus elwesii Hook. - Eлвезиево кокиче

Градина: Варна
Сезон: Зима
Дата: 28.01.2016

Елвезиевото кокиче принадлежи към сем. Кокичеви (Amaryllidaceae).
Расте из гори и храсталаци. Разпространено е в Дунавската равнина и Североизточна България.  Растението е включено в Червената книга на България в категория „Застрашен”, в приложение III на ЗБР „Защитени видове” и в конвенция CITES.
Лечебно растение.  Култивира се като декоративно.
 

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ