Crocus pallasii Goldb. - Паласов минзухар

Градина: Варна
Сезон: Есен
Дата: 28.10.2015

Паласовият минзухар принадлежи към сем. Iridaceae (Перуникови). Цъфти през месеците септември – ноември. Расте по сухи тревисти места. Разпространен е в Дунавска равнина, Североизточна България, Предбалкана, Тракийска низина. Включен е в Приложение IV на Закона за Биологичното Разнообразие. Лечебно растение. Паласовият минзухар е част от естествената тревна растителност в Екопарк Варна.

Автор: ПБ/УБГВ
Фотограф: ПБ/УБГВ