Scrophulariaceae (Семейство Живеничеви)

Живеничеви (Scrophulariaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Lamiales. Включва предимно тревисти растения, разпространени по целия свят, най-вече в умерения пояс.
Цветовете са двуполови. Чашката е формирана от 5 срастнали чашелистчета. Венчето от пет срастнали венчелистчета, при някои двуустно. Често цветовете имат шпора. Тичинките обикновено са 4 на брой, рядко 2 - Великденче (Veronica L.) или 5 - Лопен (Verbascum L.). Яйчникът е горен от два срастнали плодолиста.
В България представителите на семейството са над 150 вида от 27 рода. Защитени от Закона за биологичното разнообразие са 32 вида от семейството.