Растителни колекции

Настоящата класификация представя основна информация за растителни видове и семейства, отглеждани на територията на Университетска Ботаническа градина – София. Тук можете да се информирате, както за наименованията и морфологичните белези на местни и чуждестранни растения, така и за техния произход, разпространение, използване и опазване.

Подбраните илюстрации и любопитни факти имат за цел да провокират (задълбочат) интереса ви към ботаниката и знанията за растенията.

Растителната колекция на Университетска Ботаническа градина – София е постоянно нарастващ ресурс, ето защо не забравяйте да проверявате за нова информация.


× Не са открити колекции!