Saxifragaceae (Семейство Каменоломкови)

Каменоломкови е семейство двусемеделни растения от разред Saxifragales. Включва около 460 вида, разпространени по целия свят с най-голяма концентрация в Източна Азия и Северна Америка.
Листата са прости, последователно или срещуположно разположени. Цветовете са двуполови, рядко еднополови. Плодовете са ягоди или кутийки.
В България естествено разпространени от семейството са 4 рода с 30 вида, от които 6 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие: Жълтина (Chrysosplenium Tourn.ex L.),  Каменоломка (Saxifraga L.),  Росица (Parnassia L.),  Френско грозде (Ribes L.).