Salviniaceae (Семейство Салвиниацеа)

Семейство Салвиниацеа включва два рода – род Azolla Lam. и Salvinia Ség. Представителите на семейството са водни папратовидни растения. Произхождат от тропическите части на Южна Америка.
Типичен представител е Водната лейка- Salvinia natans (L.) All., вид папратовидно растение  от семейство Salviniaceae. Тя е дребно плаващо растение с тънко хоризонтално стъбло и листа, разположени в прешлени по три. Двата горни листа са елиптични, а долният е потопен - видоизменен в кореноподобни нишки.
Разпространена е по целия свят в области със застояли сладководни водоеми, слънчева светлина и влажен въздух, като се среща особено често в Африка, Азия, Централна Европа и Южна Америка. В България се среща в блатата и бавно течащите води край Дунав, Черно море, поречието на Марица и други.